ŠTA JE LARAVEL I KOJE SU NJEGOVE PREDNOSTI?

Sep 5, 2020 | Backend

Šta je Laravel?

Laravel je jedan od najpopularnijih PHP framework-a, koji se koristi širom sveta za pravljenje web aplikacija, kako za male, tako i za velike projekte. Laravel je izbor programera zbog svojih performansi, karakteristika i skalabilnosti.

Laravel prati MVC (Model View Controller) strukturu koja olakšava učenje i brzo kreiranje web aplikacija. Laravel olakšava razvoj web aplikacija pružajući ugrađene funkcije kao što su autentifikacija, pošta, routing, sesije itd.

Laravel je jednostavan za prilagođavanje, tako da možete kreirati sopstvenu strukturu projekta koja zadovoljava potrebe vaše web aplikacije. Pomoću Laravelove elegantne sintakse možete pisati kod koji je sam po sebi razumljiv i izražajan.

Laravel je kreirao Tailor Otvwell još 2011. godine, koji se od tada razvijao i unapređivao i postao kompatibilan sa najnovijim web tehnologijama.


Koje su prednosti Laravel-a?

1. Dependency  Menadžment


Dependency  Menadžment je jedna od najboljih karakteristika Laravel-a, razumevanje funkcionalnosti servis kontejnera (IoC – Inversion of Control) je osnova za učenje modernih web aplikacija. U Laravelu, IoC (inverzija kontrole) ili servisni kontejner – najsnažniji alat za upravljanje zavisnostima klase.

Dependancy Injection je metoda za uklanjanje strogo kodiranih klasa i njihovo “inject”-ovanje pomoću alata kao što je Composer.

2. Modularnost


Modularnost je stepen do koga se komponente web aplikacije mogu razdvojiti i ponovo sastaviti. Strukturu web sajta možete podeliti na različite module, koji rade zajedno, kako bi web aplikacija bila funkcionalna.

Laravel je dizajniran za pravljenje modularnih aplikacija, čak je i sam Laravel kolekcija komponenti. Koristeći modularnu strukturu možete jednostavno da dizajnirate i razvijete aplikaciju velikog obima. Laravel pruža veoma jednostavne smernice za kreiranje modula ili paketa u Laravelu.

3. Autentifikacija


Autentifikacija je sastavni dio svake moderne web aplikacije. Pisanje autentifikacije u nekom drugom framework-u može vam oduzeti puno vremena. Laravel pruža autentifikaciju izvan standardnih okvira, jednostavnom komandom možete stvoriti potpuno funkcionalan sistem za autentifikaciju.

Laravel takođe nudi korisnu dokumentaciju za implementaciju sopstvene autentifikacije.

4. Keširanje


Keširanje je tehnika skladištenja podataka na privremenom skladištu i može se brzo preuzeti po potrebi. Uglavnom se keširanje koristi za povećanje performansi aplikacije. Laravel kešira gotovo sve podatke od view-skripti do ruta, što pomaže Laravelu da smanji vrijeme obrade i na taj način povećava performanse.

5. Routing


Routing u Laravelu je vrlo lako razumeti i podseća na framework Rubi on Rails. Laravelov routing može se koristiti za kreiranje RESTful aplikacija s lakoćom. Možete grupisati rute, imenovati ih, na njih primeniti filtere i vezati ih za svoj model/entitet.

Rute u Laravel-u mogu se koristiti za kreiranje URL adresa za pretraživače sa velikom fleksibilnošću i kontrolom.

6. Restful Controllers 


Laravelovi restful kontroleri omogućavaju vam da odvojite logiku za GET ili POST zahtjeve. Takođe, možete da kreirate resource kontrolere – kontroleri vezani za CRUD jednog entiteta. Kasnije možete vezati resource kontroler za rutu da automatski uslužuje sve CRUD rute.

7. Testiranje i uklanjanje grešaka


Laravel dolazi sa PHPUnit-om, kao dodatkom za testiranje aplikacija. Pri kreiranju Laravela, posebna pažnja usmjerena je na testiranje, tako da Laravel podržava testiranje i uklanjanje grešaka u većoj mjeri.

8. Template Engine


U Laravelu ovo je “Blade”. Blade pruža helper funkcije za formatiranje podataka prilikom prikaza. Blade takođe implementira nasljeđivanje šablona, koje možete koristiti za kreiranje kompleksnih layout-a. Blade koristi ekstenziju .blade.php.

9. Database Query Builder – Builder upita ka bazi podataka


Laravelov query builder pruža pogodan način za kreiranje upita ka bazi podataka. Dolazi sa mnoštvom pomoćnih funkcija koje možete koristiti za filtriranje podataka.

Sintaksu za izradu upita Laravela lako je razumeti i pisanje upita u bazu podataka je jednostavno.

10. Eloquent ORM 


Laravel je zasnovan na Eloquent ORM-u koji pruža podršku za gotovo sve baze podataka. Odlično radi sa MySQL i SQLite. Laravel pruža sveobuhvatnu dokumentaciju za sve Eloquent funkcije.

11. File sistem


Laravel pruža podršku za više file sistema. Možete da koristite lokalni file sistem ili bilo koji na cloud-u, poput Amazon S3. Možete odabrati koji file sistem želite da koristite promjenom opcija u config/filesystems.php file.

12. Bezbednost


Laravel pruža intuitivan način kreiranja sigurnih web aplikacija. Laravel čuva sve lozinke šifrovane, umjesto kao jednostavne tekstualne lozinke. Laravel koristi BCrytp za sakrivanje lozinke. Laravel pruža bezbjednost od SQL injection napada i izbjegava sve korisničke unose kako bi se izbjeglo ubrizgavanje bilo kakve skripte.

13. Artisan


Laravel-ov command line alat zove se Artisan. Laravel dolazi sa desetinama unapred ugrađenih komandi koje možete koristiti na komandnoj liniji za obavljanje zadataka. Pomoću ovog alata možete izbjeći ponavljajuće zadatake tokom procesa razvoja.

14. Migracioni sistem


Laravel pruža sistem migracije baš kao i Rubi on Rails za stvaranje struktura baza podataka. Možete koristiti PHP za pisanje migracija, koja će kreirati vašu strukturu baze podataka umesto korišćenja SQL-a. Pomoću migracija možete da kreirate baze podataka, tabele i indekse. Ako želite da promjenite kolonu u tabeli, ne morate ponovo da kreirate tabelu, umjesto toga možete pokrenuti novu migraciju.

15. Envoy 


Pomoću programa Envoy možete pokrenuti najčešće taskove na udaljenim serverima iz vaše aplikacije. Takođe vam omogućava da postavite taskove za implementaciju.

16. Lokalizacija

Laravel vam omogućava da kreirate višejezičnu aplikaciju u isto vrijeme kada pravite aplikaciju. Pristup stringu na različitim jezicima možete pristupiti koristeći trans() (deprecated od v5.6), __() ili @lag() helper metodu.


Laravel se pokazao kao najbolji PHP framework zbog svih gore navedenih karakteristika i stalnog unapređenja. Laravel pomaže u stvaranju moćne aplikacije na jednostavan, ekspresivan način, i zbog toga je Laravel PHP framework koji se najviše koristi.